• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Obwieszczenia o wylosowanych numerach w wyborach do rad powiatów na obszarze Komisarza Wyborczego w Kaliszu I i Komisarza Wyborczego w Kaliszu II
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  POSTANOWIENIE NR 218/I/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 20 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta Kalisza
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowychi wyborczych oraz o losowaniu kandydatów do składów tych komisji
  Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowychi wyborczych oraz o losowaniu kandydatów do składów tych komisji
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 14 września 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pleszewie w okręgu wyborczym nr 3
  DYŻURY URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I i II