• Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 4 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej i czasie pracy
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 4 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej i czasie pracy
 • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach oraz referendach lokalnych w toku kadencji w latach 2014-2018, zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
  Postanowienie Nr 2/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Baranów
 • Zarządzenie Nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r.
  Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach oraz referendach lokalnych w toku kadencji w latach 2014-2018, zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych
 • Terminarz wyborów oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2014 - 2018
  Zestawienie zmian w składach rad powiatów i miasta na prawach powiatu Kalisz w trakcie kadencji 2014-2018