• Ogłoszenie o naborze na stanowisko - RADCA W DELEGATURZE KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W KALISZU
  Postanowienie Nr 15/II/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
 • INFORMACJA o trwającym naborze kandydatów na urzędników wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I i II z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 4 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej i czasie pracy
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 4 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej i czasie pracy
 • Wykaz komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach oraz referendach lokalnych w toku kadencji w latach 2014-2018, zobowiązanych do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu sprawozdań finansowych
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych